* ثبت رایگان دامنه تنها برای افزایش موارد زیر بکار رود: .com, .com.do, .net, .org, .info, .net.do, .edu.do, .org.do, .art.do